Het Lopster Dorpenprogramma
Aanvraag Nationaal Programma Groningen 
ACHTERGRONDEN
Wat is het nationaal programma Groningen?
Wat is het nationaal programma Groningen? 

Groningen krijgt nieuw perspectief en kan weer bouwen aan de toekomst. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) biedt hiervoor het startkapitaal. Het NPG heeft een looptijd van tien jaar. In deze tien jaar werken we samen aan de toekomst.

Samen betekent in dit geval: samen met inwoners, bedrijven, organisaties, de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk.

Het programma stelt geld beschikbaar voor:

  • het versterken van de economie (bijvoorbeeld banen creëren en behouden);
  • de energietransitie (bijvoorbeeld duurzaam bouwen en verbouwen);
  • de leefbaarheid in de provincie Groningen (bijvoorbeeld bereikbare winkels en voldoende scholen).

Het geld uit het NPG is bedoeld als startkapitaal. Alle gemeenten in het aardbevingsgebied mogen hiervan een deel gebruiken. Ze mogen daarvoor hun plannen indienen bij het NPG. Het Lopster Dorpenprogramma bevat de plannen voor de dorpen van onze gemeente Loppersum. De gemeente waar we Samen Leven.


citaat programmakader Nationaal Programma Groningen

   Onze regio kent de nodige sociaaleconomische uitdagingen. De gevolgen van de gaswinning hebben die uitdagingen alleen maar groter gemaakt. Gedurende vele jaren zullen forse investeringen nodig zijn om vertrouwen in de toekomst te herwinnen. Met het Nationaal Programma Groningen erkent het Rijk dat. Het programma is deels bedoeld als compensatie voor de overlast in de regio als gevolg van aardbevingen, maar het moet vooral perspectief bieden aan de inwoners en het gebied.

"
"
Het Lopster Dorpenprogramma
Aanvraag Nationaal Programma Groningen 
ACHTERGRONDEN
De gemeente Loppersum
Gemeente loppersum

De gemeente Loppersum bestaat sinds de herindeling in 1990. Onze gemeente is een samenvoeging van de voormalige gemeenten Middelstum, Loppersum, Stedum en ’t Zandt.

De gemeente telt 17 dorpen: Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Startenhuizen, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk. De gemeente Loppersum is dus bij uitstek een ‘dorpengemeente’.

Alle dorpen en het landschap vertellen iets over de geschiedenis van ons gebied. Ze bevatten verhalen over het karakter van de gemeente Loppersum en over de inwoners.

Alle dorpen in de gemeente Loppersum hebben hun eigen karakter, identiteit, trots en specifieke wensen en behoeften. Soms zijn deze vergelijkbaar. Maar, er zijn ook veel verschillen. Daarom is in ieder dorp maatwerk nodig.

Typerend voor de gemeente Loppersum is het open landschap met akkers, weiden, waterwegen en maren (de typische kronkelende kanalen). We genieten hier met elkaar van natuurschoon, rust en ruimte, karakteristieke dorpen, molens, monumenten en oude kerkjes.

De 9.614 Lopster inwoners zijn trotse inwoners; nuchter en met het hart op de goede plek. Ze steken graag energie in hun woon- en leefomgeving en ‘maken’ samen het dorp. Inwoners van de Lopster dorpen zijn vaak sterk verbonden met hun eigen dorp. Het vormt wie ze zijn, ze voelen zich er thuis en maken er een echte dorpse gemeenschap van.
Het Lopster Dorpenprogramma
Aanvraag Nationaal Programma Groningen 
ACHTERGRONDEN
Dorpsbeurs en jongerenbudget
budget dorpsagenda en jongerenbudget

Een voorwaarde voor een goed onderbouwd dorpenprogramma is dat er altijd een gesprek met de dorpen blijft. We hebben gemerkt dat inwoners het heel prettig vinden als er laagdrempelig contact is met de gemeente. Bijvoorbeeld door een spreekuur of aanwezigheid bij activiteiten. Met name in de kleine en middelgrote dorpen is hier behoefte aan. De rondgang van Neef Herbert vonden mensen heel prettig.  

Daarnaast willen inwoners graag initiatieven zichtbaar te maken. Naast overeenkomsten en rode draden zijn er ook veel verschillen. Ieder dorp is anders. Dat vraagt om maatwerk. Sommige ideeën en plannen zijn uniek voor de betreffende plek en dorpsgemeenschap. Later wordt dit zichtbaar in dit programma.

Om de eigen agenda in dorpen eenvoudig te kunnen realiseren, heeft ieder dorp een eigen budget dorpsagenda. De agenda wordt samen met de gemeente opgesteld en de gemeente helpt waar nodig bij de uitvoering door het dorp. 

Voor de jongeren is een apart jongerenbudget gereserveerd. Vanuit het Programma Jeugd, Onderwijs en Leefbaarheid (zie aanvraag juni 2019) is er een budget jeugdparticipatie vrijgemaakt. Hiermee kunnen we jongeren zelf ook actief mee laten denken. Wat willen zij voor hun dorp? Ook kunnen jongeren uit verschillende dorpen samenwerken. Om de uitwerking van de initiatieven van de jeugd te waarborgen wordt er een budget aangevraagd. Hiermee worden, onder begeleiding van een jongerenwerker, de ideeën tot uitwerking gebracht.