Het Lopster Dorpenprogramma
Aanvraag Nationaal Programma Groningen 
het proces van het lopster dorpenprogramma
'aanschuiven in...' met neef herbert

Het Nationaal Programma Groningen moet van de inwoners blijven, en tot tastbare resultaten leiden. Deze doelstelling staat bij het Lopster Dorpenprogramma centraal. Dit vraagt om een aanpak waar inwoners onderdeel van zijn en aan kunnen bijdragen. Een programma waar ruimte is voor maatwerk en duidelijke oplossingen.

Kortom; om het Lopster dorpenprogramma te kunnen maken, moesten we de dorpen in!


"'Aanschuiven in…" is een initiatief van de gemeente Loppersum. Daarbij werkten we samen met Stichting Welzijn en Dienstverlening (SW&D), Healthy Ageing Network Northern Netherlands, woningcorporaties, dorpshuizen, dorpsverenigingen, dorpsbelangen, Vereniging Groninger Dorpen en iedereen die zich inzet voor sterke dorpen met gelukkige inwoners. 

We zijn de dorpen in geweest met een Mercedes busje uit 1974 met de naam Neef Herbert. Onder de naam "Aanschuiven in…" zijn we op bezoek geweest in alle 17 dorpen (mei tot en met september 2019). Dé vraag die we aan de inwoners stelden was:

‘Wat heb je nodig om goed te kunnen leven in je dorp?’

De inwoners reageerden enthousiast op onze komst en Neef Herbert (oftewel, het busje) werd een begrip. Er werden heel wat waardevolle gesprekken gevoerd. Dit leidde ook tot 280 ingevulde gespreksformulieren en 300 wenskaartjes.

Kinderen kwamen sporten en muziek maken, wandelaars maakten een tussenstop en sommige inwoners kwamen langs met uitgewerkte plannen en ideeën. Ook is Neef Herbert op bezoek geweest bij voetbalclubs en verenigingen om de jeugd van Loppersum te spreken. Alle opbrengsten van Neef Herbert zijn gebruikt als belangrijke inbreng voor het dorpenprogramma.


NPG- dorpscafé avonden

Alle input die we ophaalden tijdens de dorpenronde met Neef Herbert hebben we in vier ‘NPG-dorpscafé avonden’ met de inwoners gedeeld. Per avond waren de inwoners van vier dorpen uitgenodigd. De avonden zijn bezocht door ongeveer 130 inwoners.

Tijdens de avonden deelden we wat er met Neef Herbert was opgehaald. Ook gingen inwoners met elkaar in gesprek over nieuwe ideeën voor hun dorp. Het was een moment voor verduidelijking: wat kan in het Lopster Dorpenprogramma worden ingevoegd? En wat niet?  

De avonden werden gewaardeerd door de inwoners. Ze leverden enthousiasme en energie op. In sommige dorpen waren zelfs al voorbereidingsavonden gehouden om het NPG-dorpscafé voor te bereiden.

De oogst uit alle gesprekken en de NPG-cafés is geanalyseerd door Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Daarbij zijn ook bestaande dorpsvisies betrokken. Dit samen vormt mede de basis voor het Lopster Dorpenprogramma.

Hoe zit het met eerdere aanvragen?

De gemeente Loppersum heeft in 2018 en 2019 de eerste aanvragen bij het NPG gedaan. De lopende projecten en onderzoeken die geld van de NPG hebben gekregen hebben we opgenomen in het dorpenprogramma. Zo maken we meteen duidelijk waar al stappen worden gezet en waar nog een vervolg aan moet worden gegeven.

hoe zit het met de nieuwe gemeente eemsdelta?

In de toekomst is onze gemeente onderdeel van de nieuwe gemeente Eemsdelta. Zo hebben we het dorpenprogramma ook gemaakt. We hebben de doelstellingen en opgaven van de nieuwe gemeente bekeken. De strategische visie ‘Eemsdelta is dichtbij!’ vormt hierbij de basis. Hierin worden vijf uitdagingen voor de Eemsdelta benoemd:

  1. Aardbevingen de baas.
  2. Meer mensen aan de slag.
  3. Binden van jongeren en voorbereid zijn op minder mensen.
  4. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning.
  5. Verduurzaming en energietransitie.
  6. Na de uitkomsten van een enquête is recreatie en toerisme als opgave toegevoegd.

De opgaven uit de strategische visie Eemsdelta sluiten aan bij de doelen van het NPG en het dorpenprogramma. De uitdagingen gaan over werk, onderwijs, zorg en de toekomst van energie. Ze hebben daardoor gevolgen voor het leven en de toekomst van alle bewoners van Loppersum.