Het Lopster Dorpenprogramma
Aanvraag Nationaal Programma Groningen 
WAT IS HET LOPSTER DORPENPROGRAMMA?
rode draden, samen leven

Om het geld van het Nationaal Programma Groningen op de juiste manier te besteden zijn goede plannen nodig. Plannen die samen met inwoners zijn bedacht. In de gemeente Loppersum heeft dit geleid tot het Lopster DorpenprogrammaEen programma van, voor en door de dorpen en inwoners! Met het Lopster Dorpenprogramma koppelen we zo het geld van het NPG aan de dorpen en haar inwoners.

Het Lopster dorpenprogramma is samen met de dorpen en inwoners gemaakt. Hoe dit is gedaan leest u hier. We zullen het ook samen met de dorpen en inwoners uitvoeren. We hebben veel wensen en ideeën opgehaald voor de toekomst van de Lopster dorpen. Soms zijn ze specifiek voor één plek. Soms is het idee ook prima toepasbaar in de andere dorpen. Allemaal gaan ze over het leven in het dorp, wat nodig is om dat goed te houden en beter te maken. Het biedt ruimte voor maatwerk in elk dorp, want geen dorp in Loppersum is hetzelfde.

Een deel van de acties en projecten is zo concreet dat de uitvoering al kan starten. Soms moeten we eerst meer keuzes en afspraken maken. Dan zijn alleen de uitgangspunten vastgelegd. Uitvoering en uitwerking doen we dan samen met het dorp.

Het Lopster Dorpenprogramma gaat over Economie, Natuur en Klimaat en Werken en Leren. Maar eigenlijk gaat het altijd en vooral over Leefbaarheid. Met leefbaarheid bedoelen we of de dorpen in onze gemeente fijn zijn om te wonen, te werken, op te groeien en oud te worden. Dit staat onder druk door de gevolgen van de gaswinning, maar bijvoorbeeld ook krimp en vergrijzing. De mens, onze inwoners, staat in het programma altijd centraal.

De onderwerpen die in alle dorpen spelen, vormen de rode draden van het programma. Deze komen allemaal samen in de vraag hoe je samen leeft in een dorp en dingen aanpakt die beter kunnen. ‘Samen leven’ staat dan ook centraal, de verschillende deelonderwerpen volgen. 

Naast de rode draden zijn er specifieke ‘dorpse zaken’. Deze zijn echt uniek voor één dorp of één dorpsgemeenschap.